Miks on e-raamatute kirjastamine nii tähtis?

On oluline, et kirjastatavad teosed jõuaksid võimalikult suure lugejaskonnani suurima võimaliku tulu ja minimaalse kuluga. Kuidas seda teostada?

Tänapäeval on lihtsaim viis suure lugejaskonnani jõuda epub formaadi kaudu. Viimase paari aasta vältel on e-raamatute müük märkimisväärselt kasvanud, moodustades pea 30% kirjastusettevõtete sissetulekust. Oleme veendunud, et sa ei soovi sellest rahast ilma jääda.

5 põhjust, miks e-raamatu väljastamine on kasumlik teie kirjastusele:

  1. E-raamatu kirjastamine koostöös Flagellaga on sinu jaoks soodne ja minimaalse ajakuluga;

  2. Müüginumbrite suurenemine, sest e- raamat on trükisest taskukohasem;

  3. Potentsiaalsete klientide kasv, kuna oled turul kvaliteetseimate e-raamatute pakkuja;

  4. Kindlustad kliendi lojaalsuse, pakkudes võimalust valida temale sobilik formaat raamatu lugemiseks;

  5. Tõstad ettevõtte jätkusuutlikkust minimeerides kirjastamisel looduskahju ja adapteerudes kaasaja mobiilsesse ühiskonda.

Flagella OÜ on kvaliteetsete e- raamatute loomise teenust pakkuv ettevõte. Meie eesmärk on luua olemasolevast teosest professionaalne ja iga nutiseadmega muganduv e-teos. Pakume sinu kirjastusele paindlikku koostööd kvaliteetsete e- raamatute kirjastamisel.

Koostöö Flagellaga garanteerib:

  • kvaliteetse tulemuse teistest pakkujatest soodsama hinnaga

  • asjatundliku ja personaalse lähenemise igale e-raamatule

  • e-raamatu mugavdumise iga nutiseadmega – nii iPadis kui ka Windowsiga arvutis – tänu meie spetsialistide kõrgel tasemel tehnoloogiaalasele oskusteabele

 

 

Tutvu meie e-formaadis teostega SIIN.

Kas soovid vallutada e-raamatute turgu pakkudes lugejale trükisraamatu väärtusi igas lugemisseadmes?

Flagella pikaajaline kogemus trükiste kirjastamises ja meisterlik küljendus tagab ka e- raamatu mõnusa raamatuliku tunnetuse.

Pakume sulle vahetut ja personaalset koostööd, et iga e-teos oleks tipptasemel. Oleme valmis vastama sinu lisaküsimustele, tegema hinnapakkumisi ning soovi korral ka kohtuma.

Kirjuta meile – ants.tuur@flagella.ee või helistage +372 5669 7842.
Külasta ka meie kodulehte http://www.flagella.ee/home/

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Firma tegevussuunad täpsustunud, koduleht kolinud.

Turusituatsiooni ümberhindamisel leidsin, et kõige otstarbekam on keskenduda e-raamatute tootmisele.

Sellega seoses sai loodud oma .ee domeenis asuv veebileht www.flagella.ee.

Sellele leheküljele otsustasin koondada täpsustatud ülevaate oma põhitegevustest, tootenäidised, kokkuvõtte enda kohta.

Siinkohal üleräägituna. OÜ Flagella osutab e-raamatute valmistamise teenust. Teeme e-raamatuid nii ePub, Flashi kui ka PDF formaadis. Igaühel neist oma tugevad plussid ja ka mõned miinused.

 

Epub formaadi põhitugevuseks on lihtne tekstisuuruse muutmise võimalus. Epub formaadis olevas e-raamatud käitub tekst nagu tekstiredaktoris: fondi suuruse või ekraani suuruse muutumisel vormindatakse tekstijooks kohe ümber. Puudub vajadus tekstiakna horisontaalseks kerimiseks. Kogu liikumine vertikaalne. Selline tekstisuuruse sujuva muutmise võimalus ääretult kasulik nii mitmete nägemispuuetega inimestele kui ka lihtsalt pikalt lugedes silmade väsimusega võideldes.

Epub formaadi eelis muude muidu küllalt sarnaste failivormingute (.mobi, .fb) ees on tema avatus ja moodsus. Avatus seetõttu, et seda vormingut kuvada oskavate seadmete hulk on kõige laiem. Ka odavad Hiina päritolu lugemisseadmed toetavad kõik seda formaati. Samuti ka kõik „high-end“ seadmed nagu Apple iPad ja Samsungi GalaxyTab. Moodsus avaldub formaadi kujundamis- ja sisuvõimalustes. Epub formaadis raamat pole lihtsalt mingi tekstimassiiv. Seda on võimalik väga laiades raamides kujundada. Alates kõige lihtsamatest – teksti fondi määramisest ja illustratsioonide lisamisest luni keerukate pildi-teksti kollaažideni välja. Ka on seal imelihtne teha igasugu tabeleid, nimekirju, diagramme, lisad hüperlinke nii teksti sees olevatele elementidele -viited- kui ka välistele allikatele.

Formaadi puudused tulenevad tema eelistest. Just nimelt teksti suuruse sujuva muutmise võimalus kaotab ära lehekülje mõiste – kaob ära võimalus viidata konkreetsele leheküljele. Samuti tekitab seesama võimalus keerukamate kujunduste juures, kus tekst ja pilt kõrvuti, väga veidraid olukordi.

 

PDF formaat neist kõige vanem ja kõige tuntum. Säilitab täielikult trükise lehekülje kujunduse. Tänu oma jäikusele võimaldab luua selgeid ja stabiilseid kujundusi.

Põhipuuduseks väga halb sobitumine lugemisseadme ekraani mõõtudega. Kohati nõuab lehekülje lugemine suurt horisontaalset ja vertikaalset kerimist (seda just pisemate ekraanide puhul), mis teeb hiire olemasolu lugemisseadme küljes vaat et kohustuslikuks.

 

Flash. Kõige moodsam ja visuaalsem. Just see formaat on aluseks kõigi e-ajakirjade ja e-ajalehtede kujundusele. (Olen ka ise ühe Flash formaadis interaktiivse ajakirja kujundusnäidise loonud). Võimaldab peaaegu kõike :). Saab teha täielikult interaktiivseid kujundusi, lisada animatsioone, videoid.

Miinuseks võib pidada halba teksti ja kujunduse skaleeritavust, mille tõttu sõltub lugemisseadme ekraani suurusest.

 

Tänase päeva olukorrast lähtuvalt pean kõige otstarbekamaks Epub formaati. Kui ajakirjade, albumite, lasteraamatute, õppematerjalide jms formaadiks kujuneb tõenäoliselt Flash või mõni selle analoog siis kirjanduse jaoks on Epub see üks ja õige. Tal on kõik, mis vaja ja ei midagi liigset.

Samuti on ta juba siin kohal koos väga suure arvu seda formaati toetavate lugeritega (ka lauaarvuti, rääkimata sülearvutist on luger). Valdav enamus praegu maailmas väljaantavatest e-raamatutest tehakse just nimelt Epub formaadis. Raamatumüügifirma Amazon ja tema luger Kindle on siinjuures suur erand. Aga ta on tegija inglisekeelses ja ameerikakeskses raamatute maailmas. Ma ei usu, et Amazon tuleks lähiajal mingilgi määral eestikeelsete raamatute turule ehk laiendatuna – mitteingliskeelsete raamatute turule

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Firmast

OÜ Flagella asutati 2010 aasta kevadel inimeste poolt, kellel on üle 20 aasta töökogemust kirjastamise alal. See hõlmab nii kujundamist ja toimetamist kui ka IT , kirjastamistarkvara, trükiettevalmistamise ning muu kirjastustegevuses kasutatava riist- ja tarkvara alaseid teadmisi.

Meie eesmärgiks on olla toeks firmade ja eraisikute kirjastustegevuses. Seda nii traditsiooniliste paberväljaannete valmistamisel kui ka e-väljaannete valmistamisel.

E-väljaandeid valmistame PDF, E-pub kui Flash vormingus lisades neisse e-väljaannete puhul vajaliku interaktiivsuse ja lingid välistele andmeallikatele.

IT poole pealt pakume kujundustarkvara ja kujundusarvutite täpishäälestust, konsultatsioone oma tehnilise toimetuse töökeskkonna efektiivsemaks muutmiseks, võimalike kvaliteediprobleemide ja tulevikuarengute arvessevõtmist töö organiseerimisel.

Samuti igapäevaste rutiinsete ülesannete automatiseerimist oma loodud abitarkvara abil.

Austusega,
Ants Tuur
Flagella OÜ

Posted in Uncategorized | Leave a comment